Az ünnepnek vége, de Isten üzenete ma is aktuális!

2022.01.03

"A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik." (Lukács evangéliuma 2:20)

Hamar eltelt az ünnep. Talán a megszokott módon múlt el ez a pár nap, sokak már annak is örültek, hogy nem történt semmi rendkívüli esemény. Mit viszünk magunkkal tovább az ünnepből? Fáradtságunkat a sok rohanás, feszített tempó miatt; csalódottságunkat, mert nem az elvárásaink szerint alakultak a dolgaink; esetleg a magány okozta fájdalmat, vagy az elégedettséget, mert jól sikerült minden? Az ünnepek között a karácsony a leglátványosabb, a legtöbb kelléket itt használjuk. Sok energiát mozgósítunk ilyenkor, hogy megteremtsük a szeretet légkörét, amely után a leginkább sóvárgunk. A szeretetet, melynek hiánya ma is a legtöbb fájdalmat okozza az embereknek. A karácsony külsőségei ideig-óráig elterelhetik a figyelmet, de a lélek mélységében égető űr csak Istennel tölthető be. A szeretet nem emberi találmány, mi csak eltorzítani tudjuk. A szeretet maga az Isten, a testté lett Krisztus, aki gazdag létére szegénnyé lett értünk. Az a szeretet, amely türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Találkoztunk ezzel a szeretettel az ünnepen? Meghallottuk-e Isten szavát, vagy megelégedtünk a megszokott, jól bevált szokások adta érzésekkel, élményekkel?

Vegyünk példát a pásztorokról! Megszokott életükbe beleragyogott a menny, ezáltal felismerték, hogy az Isten hívja őket. Mindent otthagytak, és félelmüket legyőzve léptek a kijelölt útjukra, ahol találkoztak az élő Istennel. Az ünnepnek vége, de az Isten üzenete továbbra is hív, és ma is létrejöhet a találkozás, melynek gyümölcse a mi életünkben is megváltoztathat mindent.

Az evangélium jó híre ebben az évben is aktuális lesz. Rajtunk múlik, hogy utánajárunk-e a mennyei üzenetnek. Az imaházak, gyülekezetek, Bibliaolvasó közösségek várják azokat, akik meg akarják találni az ünnep üzenetének valóságát.

"Én azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." (Lukács evangéliuma 11:9)