Akadályok az új évben

2022.01.10

"Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki." (Józsué könyve 6:1)

Isten kiválasztott népe úton volt. Eljutottak Jerikó falaihoz, amely legyőzhetetlen, bevehetetlen akadályként tornyosult előttük. Nem volt idejük megijedni és sopánkodni, mert Isten Józsuéval tudatta ígéretét, melyben különleges útmutatást adott. Olyan haditervet kaptak, amely nem illett a kor haditechnikájához, meghökkentő, értelemmel nehezen felfogható utasításokat tartalmazott. Kellett hozzá a feltétel nélküli hit, amely megbízik abban a szabadító Istenben, aki addig is cselekedett népe között. Isten nem felejtkezett el népéről, hanem szerető Atyaként jelölte ki az utat számukra. Az engedelmesség gyümölcse győzelem lett: leomlottak Jerikó hatalmas falai. Érdemes elolvasni Józsué könyvének 6. fejezetét, amely részletesen tudósít az eseményekről.

Mi is úton vagyunk. Lehet, hogy a 2022-es év ilyen legyőzhetetlennek tűnő akadályokat tartogat majd számunkra. Amikor megérkezünk majd a "bevehetetlen falak" elé, három dolgot tehetünk: kevésnek érezzük magunkat a harchoz, és legyőz bennünket a félelem, majd megfutamodva feladjuk, mielőtt elkezdtük volna; esetleg megpróbáljuk elkerülni a küzdelmet; vagy felkészülünk, majd szembenézünk az akadállyal. Az első választás megakadályoz minket abban, hogy továbbhaladjunk a kijelölt utunkon; a második magatartással egy ideig ugyan elkerülhetjük a harcot, de a magunk mögött hagyott "ellenség" bármikor hátba támadhat, a fel nem vállalt konfliktus előbb vagy utóbb utolér minket. A harmadik választással vállaljuk a harcot, de felmérve az erőviszonyokat nem leszünk vakmerők, hanem számolunk Isten segítségével, elfogadva az ígéretben kapott feltételeket, amelyek teljesítése a győzelmet hozhatja el számunkra. A hatalmas falak bármikor felénk nőhetnek egy betegségben, kapcsolati válságban, csalódásban, kudarcban, gyászban, vagy megannyi nehezen hordozható lelki, illetve fizikai teherben. A történetben Isten szabadító ígérete a harcra vonatkozik. A mi életünk harcaira is van Istennek ígérete: "Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben." (Pál levele az efézusiakhoz 6:10-11) Isten fegyverszobája ma is nyitva áll Krisztus katonái számára. Az igazságszeretet öve, a megigazulás páncélja, békesség evangéliumának hirdetése, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a Lélek kardja, amely az Isten beszéde és az imádság fegyvere, győzelemre vezethetnek minket. A mi "Jerikónk" falai is leomolhatnak, és Jézus Krisztus vár a győztes oldalon: ne egyedül indulj a harcba!