A szabadulás útja

2023.05.15

"Rombold le apád Baal-oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki! Azután építs oltárt Istenednek, az ÚRnak ennek az erődnek a tetején a kőrakásból." (Bírák könyve 6:25-26)

A Bírák könyvében található Gedeon izgalmas története, amely mélységből a magasságba emeli fel az olvasót. A szabadulás különleges útját mutatja be, ahol az Istenét elfelejtő Izráel visszatalál Urához. Az ellenség kemény kézzel bánt el a bálványimádásba sodródott néppel, akik rejtekhelyeket készítettek a rájuk törő rablóktól való félelem miatt. Elvették mindenüket, ennek következtében elszegényedtek. Kétségbeesésükben ahhoz az Úrhoz kiáltottak segítségül, akiről már majdnem elfelejtkeztek.

Amikor valaki ilyen mélységbe kerül, többnyire azt várná Istentől, hogy a kiáltása után egyből szabadítsa meg a nehéz helyzetéből, de Isten nem végez fél munkát. A valódi szabadulás nem csak a nehezen elviselhető körülmények időleges megszűnését jelenti. A Szabadító a gyökerekig leásva feltárta a valódi okokat, amelyek a népet az ellenség kezébe sodorták. Isten prófétát küldött, aki igét hirdetett, és rámutatott a rabság valódi okára: Isten népe megcsalta Urát, idegen bálványokat imádott, megszegve az Istennel kötött szövetséget, így kikerült a védelem alól. Ilyen helyzetben előfordul, hogy a sértettek a körülményeket okolják, az ellenséget hibáztatják, az önsajnálat rejtekhelyére bújnak, feladják, majd megadják magukat a szolgatartó erőknek.

Sokan teszik ezt ma is, nem akarnak harcolni, mert gyengének, fáradtnak érzik magukat, és a legyőzhetetlen ellenség óriásként tornyosul föléjük. Isten akkor sem felejtkezett el szeretett gyermekeiről, hanem tükröt állított eléjük a próféta által hirdetett ige által. A döntés a kezükben volt, és ma is a kezében lehet azoknak, akik Istenhez fordulnak segítségért. Ő ma is küld igét: "Rombold le a bálványaidat, amelyek elfoglalják a szíved trónját!" Melyek ezek? Az istentelen, magában bízó ember bálványa, aki a hit elutasításával magát magasztalja fel. A pénz, hatalomvágy, a mulandó földi kincsek hajszolása, amely felemészti az életerőt, tönkreteszi a családokat, elmagányosítja a csapdájukba esett embert. Lehet, hogy Istenben is próbál hinni valaki, de mellette világi, bűnös szokásokban keresi a boldogságot, és függőségek tartják rabságban: paráznaság, szenvedélyek, amelyekkel könnyebbé, élvezhetőbbé próbálja "varázsolni" az életét.

Isten ma arra hívja az ördögi erők által szolgaságban tartott lelkeket, hogy lépjenek a szabadulás útjára: a világmindenség Ura Gedeonnak is azt ígérte: "Én majd veled leszek…" A felszólítás ma is szól. Indulj, rombold le bálványaidat, amelyek elfoglalják a szíved erődjét, és építs oltárt az élő Istennek!