A megváltottság öröme

2023.01.09

"Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek." (Lukács evangéliuma 15:10)

A bűneset előtt az ember életét betöltötte az Istennel való áldott közösség gyümölcseként az öröm. A Sátán hazugsággal csábította el az első emberpárt az öröm forrásától, így megszakadt az Istennel való kapcsolatuk. Ma is ezt teszi: sokan hisznek a hazugság atyjának, és elengedik az Isten mentő szeretetének kegyelmét. Az ige alapján kiderül, hogy a Sátán semmit sem vehet el tőlünk, viszont ravasz módon a kísértés és a vágyak mögé rejtőzve ráveheti áldozatait, hogy saját döntésük alapján dobják el maguktól az Istennel való közösség áldásait, így az örömöt is. A felelősség tehát az emberé, aki hitetlenül elutasítja annak lehetőségét, hogy ajándékba kapja az örökkévaló örömöt, és arra a mulandó utánzatra áldozza életét, amely sohasem fogja betölteni az égető hiányát.

A világi gondolkodás célként tekint az örömre, pedig a Bibliából megtudhatjuk, hogy a valódi öröm az Istennel való közösség áldott gyümölcseként lehet a miénk. Azok előtt, akik minden erejüket felégetik a mulandó örömhajszolás oltárán, a hazugság atyja elrejti az Isten által felkínált kegyelem gyümölcseit. Akik már hitre jutottak, azokat is támadja, és figyelmüket megpróbálja elterelni arról, hogyan tudnának vigyázni a már meglévő ajándékukra, a fókuszukat pedig átirányítja a földi kincsek megszerzésére, így nem marad idejük és erejük ápolni az Istennel való közösségüket.

A megváltottság örömének ajándékát meg kellene becsülni! Az öröm tehát teljessé válhat Krisztusban az Istennel való megbékélés által. Ilyenkor a megváltottság hármas örömmé egyesül, ahol örül az Isten, örül a kegyelmet kapott lélek, és örül a Krisztus testeként élő gyülekezeti közösség is. Tied-e már az örökkévaló öröm, vagy csak a mulandót kergeted? Isten értékesnek, fontosnak tart téged, és bárhova elmegy utánad, hogy megajándékozhasson. Jézus példázata, földi élete a bizonyíték: "Nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat." (Lukács evangéliuma 15:4-6)

Engedj Istennek, hogy örömöd teljes lehessen, és a mennyország is veled örülhessen!