A kárhozat előszobája

2023.10.09

"Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük." (Jelenések könyve 9:6)

A Jelenések könyve a végső ítélet eseményeit tárja fel előttünk. Sokan élnek és gondolkoznak úgy, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangélium csak mese. Vannak, akiknek Isten kegyelme talán még kellene is, a segítség, a jólét Krisztusát elfogadnák, de olyan Isten, aki számonkéri teremtményeitől, hogy mire tékozolták el az élet ajándékát, az már nem kell. Ők a következmények nélküli, szabadnak hitt, véletlenre bízott lét bizonytalanságát választják. A vélt szabadság mögött a valóságban kiszolgáltatottság rejtőzik, hiszen az Istent tagadó élet támasza nem lehet más, csak a mulandó és törékeny emberi erő. A bűnt választó, hitetlen élet önző, csak a maga hasznát keresi, önmagát igazolva nem szereti felvállalni a felelősséget a tetteiért. Furcsa, hogy sikertelenségéért, nyomorúságáért gyakran azt az Istent okolja, akiben nem is hisz.

A Biblia kinyilatkoztatása szerint az életet arra kaptuk, hogy visszataláljunk a Teremtőnkhöz. Jézus Krisztus elkészítette számunkra a megváltás útját, aki azt elutasítja, elkárhozik. Sokan legyintenek erre az üzenetre, viszont a Jelenések könyvének 9. fejezete – benne az alapige –, bevezetik az olvasót a "kárhozat előszobájába", ahol a tapasztalt valóság megfoghatóvá teszi a próféciát. Hogyan? Olvashatjuk, hogy Isten ítéletként engedi a démonvilágot rászabadulni az emberiségre. Könnyen elképzelhetjük, milyen lesz majd ez. Nézzünk körül a közvetlen környezetünkben, ismerőseink között, kísérjük figyelemmel a híreket, a statisztikákat, és vegyük a fáradtságot arra, hogy őszintén elgondolkozzunk a megdöbbentő valóságon. Az istentelen élet a szenvedés, reménytelenség, a halál útja: alkoholisták, drogosok, önpusztító szokások rabjai, a természetes élet törvényszerűségeivel nem törődő lelkek sokasága kerül zavaros mentális állapotba, vagy választja a szenvedés végének hitt öngyilkosságot. Rohamosan nő a pszichiátriai betegek száma, egyre több embernek bomlik meg az elméje az elhordozhatatlan terhek alatt, az Istent elutasító élet miatt. Az emberek önként választják a rossz szellemi oldalt, a Sátán sikeresen kínálja számukra a csapdákat, amelyek vélt enyhülést, szabadságot ígérnek. Milliók esnek az ezotéria, az önmegvalósító vallások, okkult gyakorlatainak csapdájába, inkább hisznek a halottidéző, jövendőmondó boszorkányok fortélyaiban, mint a természetes élet isteni törvényében. Az okkult praktikák mögött is van megtapasztalható erő, érzékelhető valóság, csak ez a Sátán szemfényvesztése azért, hogy megnyissák a megtévesztett lelkek a kapuikat a démonok előtt. Emberek sokasága kerül így démoni befolyás alá: kezdetben erőt éreznek, válaszokat kapnak, vagy megkönnyebbülnek, majd erőt vesz rajtuk a félelem, nem lesz már szabad akaratuk, csak azt érzik, hogy foglyok lettek, a Sátán rabszolgái. Menekülj, míg nem késő!

A szabadulás útja: Valld meg bűnként, hogy okkult praktikákhoz fordultál, és kérd Jézust, hogy szabadítson meg a gonosz erőktől!