A hit útja a hálaadás útja

2022.11.14

"Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel és menj el, a hited megtartott téged." (Lukács evangéliuma 17:18-19)

Jézus úton volt Jeruzsálem felé, amikor beért egy faluba, ahol tíz leprás jött vele szembe, és kiáltozva kérték: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" Nem gyógyította meg őket azonnal, hanem elküldte őket a papokhoz, akik igazolhatták, hogy megtisztultak a leprából. Jézus ezekkel a szavakkal bocsátotta el a betegeket: "Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak." A megszabadult betegek közül csak egy tért vissza Jézushoz, hogy köszönetet mondjon és hálát adjon a gyógyulásért. 

Két fontos, aktuális üzenetet szeretnék ma kiemelni ebből a történetből. 

Sokan szeretnék megfordítani a sorrendet: először Isten szabadítását, gyógyító erejét, csodáit szeretnék átélni, hogy aztán hihessenek benne. Egyszer egy ember ingerülten mondta: "Mutassa meg Isten, mit tud, akkor majd én is tudok Neki adni, meg szolgálni. De előbb rendezze el az én dolgaimat, addig én semmit nem tudok tenni." Gyökössy Bandi bácsi szavai találóak:" Isten nem adja magát előlegbe..." Talán te is így érzel, és elfáradtál már a terhek hordozásában, nincs erőd az igének engedelmeskedni. Kérj Istentől erőt, és igazítsd életed Isten igéjéhez, engedelmeskedj, hogy a hited útja a hálaadás útja lehessen, ahol megtapasztalhatod a szabadulást. A történet megmutatja a helyes utat: a leprások először engedelmeskedtek, majd megtapasztalták a gyógyulást.

A másik gondolat: A mai embernek minden olyan természetes. Természetes, hogy süt a nap, hogy reggel felébredhet, hogy van egészsége, hogy meleg víz folyik a csapból, hogy egy mozdulattal felkapcsolhatja a fűtést, hogy finom ételeket ehet, és megannyi életet megszépítő, megkönnyítő dologgal élhet. Ez nem természetes, ha mégis részesülünk belőle, köszönjük meg az Istennek és adjunk hálát érte. A megtisztult leprás felismerte ezt, és nem csak testileg, hanem lelkileg is megtisztult: "Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki." Jézus válaszolt: "Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged." 

Adjunk ma hálát az egészségünkért, testi erőnkért, a szeretteinkért, az új lehetőségekért, Jézus Krisztusért, aki megszabadíthat bűneink terhétől, meggyógyíthat a lelki sebeinkből, szeretetével enyhítheti magányunkat és üdvösséget adhat az örökkévalóságban!