Ki lehet nevelőszülő?

Ha már megfogalmazódott Önben is, hogy nevelőszülő szeretne lenni, sok kérdése van a témával kapcsolatban, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi gyakorta feltett kérdésekre előre megadott válaszainkat. Amennyiben mégis további kérdései lennének, kérjük ne habozzon - vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot, akik készséggel segítenek Önnek mindenben.

Ki lehet nevelőszülő?

Nevelőszülő lehet az, aki:

- 24. életévét betöltötte
- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt
- büntetlen előéletű
- a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb
- személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására
- rendelkezik a nevelőszülői tevékenység folytatásához szükséges képesítések valamelyikével.


Csak kertesház alkalmas nevelőszülői jogviszony folytatására?

Nevelőszülői tevékenységet bármilyen lakóingatlanban, így lakásban is lehet folytatni, ahol az elhelyezési feltételek biztosítottak.


Ha több tulajdonosa van az ingatlannak, amelyben a nevelőszülőséget folytatná, akkor mi a teendő?

Az ingatlan összes tulajdonosának írásban hozzá kell járulnia a nevelőszülői tevékenység folytatásához.


Ki határozza meg a nevelőszülőnél elhelyezhető gyerekek létszámát?

A nevelőszülőnél elhelyezhető gyermekek létszámát a jogszabályokban meghatározott maximális létszám, valamint a nevelőszülő személyi és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével a működtető a nevelőszülővel egyetértésben állapítja meg.


Egyedülálló személy lehet-e nevelőszülő?

Igen, egyedülálló személy is lehet nevelőszülő, de a minősítésekor ezt a tényt figyelembe kell vegyük, így vizsgáljuk, hogy egyedül is eleget tud-e tenni a nevelőszülőséggel kapcsolatos elvárásoknak.

Milyen képesítéssel kell rendelkeznie a nevelőszülőnek?

- Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy 

- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" követelménymodul záróvizsgáját sikeresen le kell tennie, vagy 

- külön miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen kell elvégeznie, és vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy külön miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.


Bérelt ingatlanban lehet-e nevelőszülőséget folytatni?

Lehet bérelt ingatlanban nevelőszülői tevékenységet folytatni, de ehhez a nevelőszülőnek határozatlan idejű bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, valamint az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak írásban hozzá kell járulnia a nevelőszülői tevékenység folytatásához.


El lehet-e térni a jogszabályban meghatározott maximális gyereklétszámtól?

Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelőszülő kérelmére vagy beleegyezésével a jogszabályban meghatározott maximális gyermeklétszámtól el lehet térni. 

Az eltérés feltétele ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelésbe vett gyermek esetén a gyermekvédelmi gyám hozzájárulása.

A nevelőszülő háztartásában elhelyezhető különleges ellátási szükségletű gyermekek létszámára vonatkozó szabálytól a nevelőszülői hálózat működtetője és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat együttes nyilatkozata alapján lehet eltérni abban az esetben, ha a gyermek különleges ellátási szükségletét megalapozó ok figyelembevételével a nevelőszülő alkalmas a feladat ellátására, továbbá vállalja a gyermek gondozását, és a nevelőszülőt feladatai ellátásában a nevelőszülői hálózat működtetője gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti.

Milyen elhelyezési feltételeket kell biztosítani a nevelőszülőnek?

A gyermek számára a nevelőszülő saját háztartásában biztosítja az ellátást. 

A gyermek elhelyezésére száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas

Biztosítani kell a nevelőszülők és a gyermekek külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes élettere legalább 6 m2 legyen. 

A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltnek kell lennie. 

Nem érheti a gondozott gyermeket hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és ellátásához viszonyítva. 

Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető el. Ettől a gyermek érdekében el lehet térni.

Saját gyermekkel egy szobában helyezhető el együtt nevelt gyermek?

Igen, sőt egyes esetekben kifejezetten támogatjuk, hogy a saját gyermekek és a nevelt gyermekek együtt legyenek elhelyezve, ne érje őket semmilyen megkülönböztetés

Hány gyermeket nevelhet egyszerre a nevelőszülő?

A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

Ha a nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő egy vagy két fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek a fenti létszámot egy fővel kell csökkentenie. 

Ha a nevelőszülő, különleges nevelőszülő három vagy négy fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot két fővel kell csökkentenie. 

Ha a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot minden kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie.