FENNTARTÓ 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Debreceni Baptista Gyülekezet, mint fenntartó nevében!

Nevünk az Újszövetségben előforduló görög BAPTIZMA (alámerítés, bemerítés) szóból származik. Közösségünk azért kapta ezt az elnevezést, mert felnőttkori, hitvalláson alapuló keresztséget gyakorol - a Szentírás szerinti - víz alá merítés formájában. A baptista mozgalom a reformáció harmadik ága. Az első baptista gyülekezet 1612-ben, Londonban alakult meg, majd Európa szerte gomba módra szaporodtak a gyülekezetek. Később Amerikában is nagy növekedésnek indult mozgalom. Világszerte minden kontinensen több mint 110 millió ember tartozik a baptista közösséghez, mely az egyik legnagyobb keresztény protestáns felekezet a világon. Magyarországon 1846 óta élnek baptisták.

Debreceni Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyház (történelmi kisegyház) önálló tagja. Közösségünk 2020. évben 128 éves múltra tekint vissza. 1892-ben volt az első hitvalló keresztség, melytől számoljuk történelmünket. Ettől kezdve mind hitben, mind létszámban folyamatosan gyarapodtunk Isten kegyelméből. Jelenleg közel 500 rendszeres látogatója van gyülekezeti alkalmainknak, a barátkozókkal együtt. Gyülekezetünk tagsága minden korosztályt felölel, így aktív gyermek bibliaköri foglalkozásaink vannak, ifjúsági alkalmak, házaskör, nyugdíjaskör. Közösségünk hitéleti tevékenysége mellett szociális és karitatív feladatokat is ellát.

Hitéletünk legfőbb vezérelve a biblián alapúl. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, kijelentése. ehhez igazítjuk életünket, amit a gyakorlatban is igyekszünk megvalósítani. A Biblia alapján úgy látjuk, és határozottan tapasztaljuk, hogy az ember Istennel együtt sokkal rendezettebb és reményteljesebb életet élhet, mint nélküle. Istennel való közösségünket nem valamiféle vallásos magatartás gyakorlásában, liturgiák betartásában látjuk, hanem abban a felszabadultságban, hogy Isten szeret bennünket és fiát Jézus Krisztust elküldte engesztelő áldozatul bűneinkért. Hisszük, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása által örök életet kínál minden embernek aki hozzá jön. (Biblia: János evangéliuma 3;16) Valljuk, hogy Isten valóságos Isten akivel személyesen lehet találkozni, megismerni kegyelmét és szeretetét, amit mi is átéltünk.

Intézményeinkben, a Benita Gyermekvédő Szolgáltatóban, Talentum Baptista Általános Iskolában is, melyet hitünk szerint Istentől kaptunk, szeretnénk megjeleníteni és közvetíteni a Bibliai értékrendet, valamint azt az Isteni szeretetet, aminek mi is részesei lettünk, és megtapasztalhattunk.

Fontos számunkra, hogy az Isten igéjének hallgatását, elérhetővé tegyük. Gyülekezeti alkalmaink nyilvánosak (dbgy.hu), mindenki számára látogatható, és elérhető, (online élő közvetítés formában is), melyre ezúton is szeretettel hívok mindenkit. Szeretnénk, hogy minden embert meghallja az evangéliumot.

Tisztelettel és szeretettel:

 Komlósi Sándor lelkipásztor

TALENTUM BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Elérhetőségeink:

Debreceni Baptista Gyülekezet
4029 Debrecen, Szappanos u. 23.

Telefonszám
+36-20-253-5745 (Komlósi Sándor lelkipásztor)
+36-20-773-9083 (Fodor István intézményfenntartó bizottság elnöke)

Honlap:
dbgy.hu

Email:
iroda@dbgy.hu 

Keressen minket a Facebookon is!