TÖRTÉNÉSEIN

"Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" (Zsoltárok könyve 103. rész 1,2)

"Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak." (Péter apostol első levele 3.rész 8.vers)

"Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon Őrá gondolj, akkor Ő igazgatni fogja útjaidat." (Példabeszédek könyve 3. rész 5-6. vers)