Az összes cikk

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!" (Ézsaiás könyve 55:6)

"Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!" (János evangéliuma 5:6-8)

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jakab levele 1:17)

"Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem." (Jóel próféta könyve 2:25)

"És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (János evangéliuma 14:3)

"Ezért Izsák épített ott egy oltárt, és segítségül hívta az Úr nevét. Majd felverte ott a sátrát, szolgái pedig kutat ástak ott." (Mózes első könyve 26:25)

"Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui tűzben égtek el." (Nehémiás könyve 2:17)

"Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek - mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek." (Jeremiás könyve 29,11)

"Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől." (Apostolok cselekedete 3:2)

"Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba." (János evangéliuma 1:9)

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Pál levele a filippiekhez 4:6-7)

Képzéseink

2021.10.22

"De amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok! Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat." Jakab 1,22

Az igazi kincs

2021.10.18

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet." (Máté evangéliuma 13:44)

A mai napon hivatalosan is megnyílt a Mesés Debrecen-sorozatból válogatott művek állandó tárlata a Benita Nevelőszülői Hálózat Székházában (Debrecen Szoboszlói út 45. Fsz. 2.). A kiállítás megtekinthető hétköznapokon, munkaidőben.

"Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld." (Mózes első könyve 13:10)