Az összes cikk

"Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek." (Ezékiel könyve 37:4b-5)

"A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János evangéliuma 14:26)

Napfény járhatja át a szívünk újra, ugyanis idén nyáron is várva várjuk a benitás nevelőszülői családokat a balatonakarattyai Benita Pihenőházunkba! 😎🏖

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." (János evangéliuma 8:7)

"Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt." (Lukács evangéliuma 15:13)

"Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az Úrhoz..." (Ézsaiás könyve 37:14-15)

"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (Pál második levele Timóteushoz 1:7)

Anyák napja

2022.05.01

Anyák napja alkalmából hálával és szeretettel gondolunk minden édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, üknagymamára és nem utolsó sorban a leendő anyukákra! 🌷

"Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Pál levele a filippiekhez...

Ezen a nyáron is megszervezzük a Benita-táborokat, ahol élménydús kikapcsolódást kínálunk a résztvevőknek. Az eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján bátran állíthatjuk, hogy megéri eljönni!

"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (János evangéliuma 20:31)
Húsvét vasárnapján a feltámadást ünnepeljük: az élet győzött a halál felett. Hogyan értelmezzük az élet fogalmát? A földi életről alkotott képünk többnyire a tapasztalható valóság mentén alakul ki. Jézus...

"Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény." (Pál első levele a korinthusiakhoz 15:54b-56)

"Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?" (Pál első levele a korinthusiakhoz 14:8)

A Benita Gyermekvédő Alapítvány a tavalyi év végén meghirdette a "Pályázat a tehetséges gyerekekért" ösztöndíjat, melynek célja az volt, hogy hozzájáruljon a Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató gondozásában lévő tehetséges gyermekek kiemelten sikeres tanulmányaihoz, valamint tehetségük fejlesztéséhez.

"Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg!" (Máté evangéliuma 14:30)

Az elmúlt hetekben a Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Benita Gyermekvédő Alapítvány közösen felvállalta, hogy Ukrajnából érkező menekült családok részére támogatást nyújt. Saját tulajdonú épületünkben szállást, étkezést valamint teljes körű ellátást biztosítunk számukra.

"Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem." (Jóel könyve 2:25)

"Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból." (Királyok második könyve 5:11)

"Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?" (Lukács evangéliuma 12:20)