Az összes cikk

"Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát." (Pál levele a galatákhoz 6:3)

"Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? ... Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak." (János evangéliuma 6:9,11)

"Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig." (Királyok első könyve 19:7-8)

Pihenj!

2021.08.16

"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt." (Prédikátor könyve 3:1)

"De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Pál levele a filippiekhez 3:14)

Jézus mondja: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Márk evangéliuma 10:14)

"A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély." (Pál második levele Timóteushoz 2:16-17)

"Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségnek...

"Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." (Pál első levele a korinthusiakhoz 10:13)

Köszönetül

2021.07.16

Volt egyszer egy álom. Az álomból gondolat, majd a gondolatból terv született. Cél a köszönet. Mindez egy nevelőszülőhöz kötődik, Lencsésné Pukti Szabinához, aki maga is szakellátott gyermekként nevelkedett, és a saját kislánya mellett négy kislányról gondoskodik, akik nem átlagosak. Nevel egy 950g-mal 25. hétre született kislányt, aki valami miatt...

"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint..." (Pál levele az efézusiakhoz 3:20)

"Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézsaiás könyve 55:10-11)