Az összes cikk

"Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki a fellegeket lesi, nem arat." (Prédikátor könyve 11:4)

"Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni?" (Ézsaiás könyve 55,1-2)

"Ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!" (Jeremiás könyve 1,9-10)

"Erőt ad megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézsaiás könyve 40:29-31)

"Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt." (Bírák könyve 6:2b)

"Most tehát, akik azt mondjátok: <>, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni." (Jakab levele 4,13-15)

"Igazságom szerint bánt velem az ÚR, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem." (Zsoltárok könyve 18:21)

"Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok." (Jakab levele 4:8)

"Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben."(Lukács evangéliuma 2,43)

Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (ApCsel 20,35)

"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." (Lukács evangéliuma 2,10-11)

"Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését." (Róma 8, 19)

🗞️ A napokban az Észak-Magyarország Napilap készített egy terjedelmes interjút Czikó Benjáminnal, a Benita Nevelőszülői Hálózat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szakmai vezetőjével. Ezt a cikket közöljük most mi is: 📰

"Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk." (Zsidókhoz írt levél 4,12-13)

"Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni - talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok." (Ézsaiás könyve 43,18-19)