Az összes cikk

"Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni." (Lukács evangéliuma 13:11)

Utolsó esély

2023.01.30

"Amint Jézus beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" (Lukács evangéliuma 17:12)

"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." (Jakab levele 1:22)

"Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!" (Jelenések könyve 2:7)

"Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek." (Lukács evangéliuma 15:10)

"Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat." (Példabeszédek könyve 14:13)

"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." (Lukács evangéliuma 2,10-11)

"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be." (János evangéliuma 1:4-5)

STOP!

2022.12.12

"Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!" (Királyok első könyve 19:7)

Teljesen

2022.12.05

"Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!" (Királyok első könyve 18:21)

"Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott..." (János evangéliuma 4:39)

"Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel és menj el, a hited megtartott téged." (Lukács evangéliuma 17:18-19)

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára." (Zsoltárok könyve 1:1)

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését." (Pál második levele Timóteushoz 4:7-8)

Isten válasza

2022.10.24

"Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk." (Jeremiás könyve 15:19)

"Azután így szólt Jézus: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között." (Lukács evangéliuma 13:18-19)