Az összes cikk

"Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel." (Mózes első könyve 26:15)

"A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt." (Ézsaiás könyve 42:3)

Adósságaink

2024.05.27

"Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával két gyermekemet rabszolgának. Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted?" (Királyok második könyve 4:1-2)

"Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok szükségem!" (Pál első levele a korinthusiakhoz 12:21)

Szombaton, május 11-én tartottuk az idei családi napunkat, ahol szinte teljes létszámban jelentünk meg. #Benitásvagyok #hálásvagyok 🤍💙🧡

"Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e?" (Pál első levele a korinthusiakhoz 12:15)

"Lót felesége azonban, aki mögötte ment, közben hátranézett, és sóbálvánnyá vált." (Mózes első könyve 19:26)

"És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét meg a feleségének a kezét, mert az Úr megszánta őt." (Mózes első könyve 19:16)

Túlterhelten

2024.04.22

"Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon." (Zsidókhoz írt levél 12:12-13)

"Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak." (Zsoltárok könyve 147:10-11)

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezünk nyári táborokat, júliusban Bogácson. 😎

"Egy másik angyal követte őt, aki így szólt: Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet." (Jelenések könyve 14:8)

Jézus él!

2024.04.04

"…Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta." (Máté evangéliuma 28:5-6)

Az Alapítványunk Küldetése, hogy az állami gondoskodásban élő, vagy abból kikerült, bármely más egyéb módon veszélyeztetett gyermekek, fiatalok, illetve családok számára biztosítson támogatást.

"…Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (Péter első levele 1:18-19)

"Pilátus pedig, minthogy a sokaság kedvére akart tenni, szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy megfeszítsék." (Márk evangéliuma 15:15)

"Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! Ő pedig így szólt: Jöjj!" (Máté evangéliuma 14:28-29)

"De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Máté evangéliuma 14:27)