Az összes cikk

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik." (Lukács evangéliuma 11,9-10)

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik." (Lukács evangéliuma 11:9-10)

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik." (Lukács evangéliuma 11,9-10)

"A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (János evangéliuma 14:26)

"A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj." (Lukács evangéliuma 6:45)

"Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom." (Zsoltárok könyve 127:3)

"Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre?" (Lukács evangéliuma 6:41)

"És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." (Máté evangéliuma 6:12)

"Jézus megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Máté evangéliuma 16,15-16)

"Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (Pál első levele a korinthusiakhoz 1:18)

"Jézus ezt mondta nekik: Meg van írva: >>Az én házamat imádság házának nevezik<<, ti pedig rablók barlangjává teszitek." (Máté evangéliuma 21:13)

"Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem." (Zsoltárok könyve 139:1)

"Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig." (Zsoltárok 62:2-3)

"A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt." (Ézsaiás könyve 42:3)

"Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki a fellegeket lesi, nem arat." (Prédikátor könyve 11:4)

Mi tart vissza attól, hogy elfogadjuk az ingyen kínált, lelket gyógyító isteni meghívást? Talán a kudarcos próbálkozásaink miatti kétségeink, hogy valóban használható, értékes-e a kínált táplálék? Talán nem akarjuk beismerni, hogy fáradozásunk jutalmát vesztegettük el haszontalan próbálkozásokra: emberi kapcsolatok, amelyekbe minden bizalmunkat...

"Ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!" (Jeremiás könyve 1,9-10)

"Erőt ad megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézsaiás könyve 40:29-31)