Szeretnénk tisztábban látni?

2021.07.26

"Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségnek dicsősége a szentek között..." (Pál levele az efezusiakhoz 1:16-18)

Fizikai látásunk korlátozott, érzékszervünk csak a közelünkben tapasztalható történéseket észleli. A Teremtő nem rejtőzködő Isten: láthatóvá és érthetővé vált Krisztusban. Isten jelenlétének megtapasztalásához szükségünk van a Szentlélek segítségére. Jézussal találkozva megnyílhatnak lelki szemeink, amelyekkel betekinthetünk a mennyei világba, megláthatjuk Isten akaratát, ránk vonatkozó tervét. A kinyilatkoztatás lelke megnyithatja a testi ember számára a földi világunk mellett létező mennyei világ kapuját is, és betekinthetünk az érzékelhető történések mögött rejtőzködő szellemi valóságba. Megláthatjuk az Isten országának törvényszerűségeit, ráhangolódhatunk az isteni gondolkodásra, amely más értelmet adhat a körülöttünk zajlódó eseményeknek.

A fizikai látásunkhoz hasonlóan a lelki látásunk is lehet élesebb vagy homályosabb. A lelki éleslátás nagyobb biztonságot ad számunkra, jobban tudunk tájékozódni, magabiztosabban igazodhatunk el a környező világban, segítségével jobban kirajzolódik előttünk Isten képe, és erőteljesebben működhet hitünk, amely összeköt minket Alkotónkkal. Lelki látásunk érzékenyebbé tehet bennünket, hiszen segítségével a külső szemlélő számára rejtett belső valóságot is megláthatjuk. Megismerhetjük a gondolkodásunk, cselekedeteink belső mozgatórugóit, és megérthetjük a bennünk zajló lelki folyamatokat is.

A lelki látás megmutatja a szívünk állapotát: gondolkodásunkat, életgyakorlatunkat összehasonlítja az Isten által meghatározott mércével, az eltérésekre mérnöki pontossággal világít rá, és ezáltal esélyt kaphatunk arra, hogy korrigálhassunk. A lelki szem látja a szív mélyén megbújó bűnt, felismeri a lopakodó kísértés árnyékát, felfedezi az élet útelágazásaiban a helyes utat, észreveszi a felkínált lehetőségek között a legjobbat, és meglátja az isteni tervet, amelybe belesimulhatunk. Nemcsak a jelenben érzékeli a valóságot, hanem kirajzolódik előtte az Isten által meghatározott jövő. A lelki látás előretekint, elraktározza a múlt észleléseit, de az Isten akaratára fókuszál, és az ígéreteket nem hagyja figyelmen kívül.

A lelki látás a Biblia kinyilatkoztatott igéjével szorosan összetartozik: együtt nyitják meg előttünk a mennyei világot, ahol Isten ígéretei valóra válhatnak. A lelki látás Isten ajándéka, melynek segítségével rácsodálkozhatunk a Mindenható szeretetére és megérthetjük, hogy mi az örökkévaló terve velünk. Akarjuk, hogy megvilágítsa lelki szemeinket? Kérjük Istentől, Ő megteszi!