Kiút a fáradtságból

2023.06.19

"Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…" (Ézsaiás könyve 40:30-31)

A múlt heti áhítatban a fáradtsághoz vezető útról gondolkodtunk, most a mélységből kivezető lépéseket vegyük számba. Isten hallotta a róla elfelejtkező népének panaszát, és a próféta által válaszolt is sóhajtozásukra: emlékeztette őket arra, hogy a néma bálványok tisztelete hova vezetett, majd újra felkínálta számukra a megtérés lehetőségét. Érdemes megvizsgálni, hogy mennyi haszontalan, eredménytelen szokás, kapcsolat fáraszt minket a mindennapok során. Mennyi halott, üres eszme, divatos módszer, eszköz van, amelyekbe hitet, reményt fektetünk. Ellopják a szívünket, időnket, lekötik a gondolatainkat, pedig előbb vagy utóbb csalódást okoznak számunkra, és a kudarc még több erőt szív el az életünkből.

Isten ma arra hív bennünket, hogy emeljük fel rá a tekintetünket, nyissuk meg szívünket, hallgassuk meg, mit mond igéjéből, és szakítsunk az értéktelen, erőt felemésztő, hiábavaló dolgokkal! A világ inkább elvesz tőlünk, Isten viszont ma is adni akar: "Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi." (Ézsaiás könyve 40:29) Hitet, reményt, új lehetőséget ad a talpra álláshoz. Nem kárhoztat az elvesztegetett alkalmakért, hanem megmutatja az élő, megmentő, helyreállító bizalom útját, amely a hit ösvénye. Ezt az utat Jézus Krisztus megváltó szeretete tette járhatóvá az elveszett ember számára, és Isten élő igéje mutatja az irányt. Mit jelent az Úrban bízni? Nem könnyű feladat a csalódások után újra megnyitni a szívünket valakinek. Viszont az a tény megragadhatja a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus soha semmit nem vett el az embertől, egyedül a bűneinket kéri, amelyek tönkretették az életünket. A Megváltó önmagát adta, teljesen kiüresítette magát, hogy mindent átadjon nekünk. Erőnk forrása a megváltó szeretetéből fakadhat, amely elég lesz, hogy elvezessen minket az örökkévalóság mennyei világába. Arra hív, hogy Szentlelkének segítségével életünk problémái fölé emelkedjünk, és lássuk meg az Isten szemszögéből a dolgainkat! Keljünk szárnyra, mint a sasok: a mennyei magasságból sokkal kisebbnek tűnnek a földi gondok. Ismerjük meg az Isten gondolkodását, vizsgáljuk meg életünket a Biblia értékrendjének fényében, és kezdjünk igazodni az isteni mércéhez. A bizalom útján járva egyre több erőt meríthetünk abból, hogy meglátjuk a gondjainknál sokkal hatalmasabb Istent munkálkodni, és megtapasztaljuk, hogy valóban ő lehet az erőnk forrása. Belőle táplálkozva értelmet, értéket kaphat az életünk. Mire várunk még?