Kinyílhatnak a börtönajtóim?

2024.06.24

"Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket." (Apostolok cselekedetei 16:25)

Pál apostol és társa, Szilász börtönbe kerültek, mert az Isten általuk végzett csodáiról szóló bizonyságtételeik sértették Filippi város lakóinak érdekeit. Megverték, kalodába zárták, igazságtalanul egy börtön mélyére vetették őket. Bár minden okuk meglett volna az önsajnálatra, a haragra, a sértettségből fakadó bosszúvágyra, ők mégsem a negatív érzéseknek engedtek, hanem az eleven sebek fizikai fájdalmát feledve elkezdték dicsérni az Istent. Normális emberek ezek? Mi okuk volt az Isten magasztalására? Ilyenkor háborogni kellett volna: miközben az Úr dolgát végezték, Isten mégis hátat fordított nekik, és nem vigyázott rájuk. Az emberi gondolkodás síkján, a körülményektől függő hit így gondolkodott volna, de ők élő kapcsolatban voltak Megváltójukkal, ezért emberileg nem "normálisan" reagáltak. Ismerték Megváltójuk szolgálatát, áldozatát, tanítását, érte hordozták a fájdalmat és a megaláztatást. Bevonták Istent a nehéz helyzetükbe, imádkozva dicsőítették, rábízva életüket Jézus Krisztusra. Rövidesen megérkezett a szabadítás: földrengés támadt, a börtönajtók megnyíltak, a foglyok szabadon távozhattak. Ennek következtében nemcsak ők szabadultak meg, hanem a fogvatartójuk is. Hogyan? Ő eddig is szabad volt, nem? Fizikailag igen, de lelkileg nem: a félelem, a megfelelési kényszer börtönében töltötte életét, bár a börtön kulcsai nála voltak. A csoda láttán Pálék viselkedésének hatására megtért, és Krisztusban új életet kapott – ő és a háza népe is.

Te milyen börtönbe vagy bezárva? Ki zárta rád az ajtókat? Mások tették veled ezt, vagy magadat börtönözted be? A sértettség, önsajnálat, harag, félelem, reménytelenség, bosszúvágy erődítményei vesznek körül? Lehet, hogy másokat hibáztatsz, vagy önmagad kárhoztatva reménytelennek látod a jövőt, és nem hiszel a szabadulásban. A hitetlenség és a vádlás lelkülete még egyet fordít a börtönajtód zárján? Kövesd Pál és Szilász példáját, és vond be Istent az élethelyzetedbe! Kezdj el végre hittel imádkozni hozzá! Ne ijedj meg, ha a te életedben is földrengés támad, lehet, hogy ezeket a zárakat már csak így lehet leverni. Ne rémülj meg, ha felfordul minden, figyelj Istenre, Ő rendet fog teremteni a káoszban és szabad lehetsz!