Isten nagyobb, mint a problémád

2022.06.20

"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint..." (Pál levele az efezusiakhoz 3:20)

Pál apostol Krisztus szeretetének megismeréséről tanított ebben a fejezetben. Az alázat útját bemutatva imádkozott az efezusi hívőkért, hogy annak lépéseit követve ők is eljussanak a Jézus Krisztusban való hitre. Imádsága ma is élő és ható módon ragadja meg az Istenhez vágyakozó lélek szívét: "Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok." (Pál levele az efezusiakhoz 3:14-19)

A bűneit megbánó, Krisztusnál megbocsátást találó lelket a Szentlélek szüli újjá, az újszülött léleknek pedig szüksége van az egészséges igei táplálékra, hogy fejlődjön. A belső emberünknek erősödnie kell: ennek gyümölcse lesz Krisztus szeretetének megismerése. Kitárulhat előttünk a szellemi tér teljessége, ahol a szélesség azt jelenti, hogy a világon mindenkihez eljut az evangélium, a hosszúság a megváltás örökkévalóságára mutat, a mélység kifejezi azt, hogy Jézus a bűn legmélyebb mocsarába is lemegy a vétkesért, hogy megmentse őt, és a magasság arra utal, hogy Jézus a menny dicsőségébe emeli azokat, akik hozzá fordulnak segítségért.

Alapigénk az evangélium erejéről, az Isten hatalmáról és a szeretetéről tesz bizonyságot. Ma is hirdeti számunkra, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint a földi életünkben felmerülő bármely probléma, vagy a bennünk munkálkodó erők. Mi hogyan szemléljük őt, milyennek látjuk a Teremtőt? Isten igéjét tanulmányozva, imádkozva, a parancsolatainak engedelmeskedve, akaratát cselekedve láthatjuk meg a teljes valóságában, és tapasztalhatunk meg személyes bizonyságokat vele kapcsolatban. Isten így magasodik fölé minden bennünk munkálkodó negatív érzésnek: félelemnek, megkötözöttségnek, aggodalomnak, elutasítottságnak, betegségnek és testi, lelki fájdalmaknak. Ő megtehet mindent, legyen ez megtapasztalt valóság, és működő erő az életedben!