Árvának érzed magad?

2023.05.28

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." (János evangéliuma 14:18)

Jézus Krisztus ígérete évezredeken át sok-sok millió embert bátorított már. Jézus a Szentlélek eljövetelét ígérte meg a tanítványoknak: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (János evangéliuma 14:15-17) A tanítványok Jézus mellett biztonságban voltak. Isten gondoskodó szeretete betöltötte szükségeiket. Jézus foglalkozott velük, megtanította a körülöttük forrongó világot helyesen értelmezni, lelküket táplálva vezette őket az Isten országa felé. Terheiket átvette, eligazította őket a döntéshelyzetekben, bátorította őket, ha elbizonytalanodtak, jelenlétével nyugalmat árasztott a nyugtalanító körülmények között. Olyan pályára állította őket, amely stabilitást adott a legnagyobb zűrzavarban is. Pünkösdkor beteljesedett a prófécia: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra." (Apostolok cselekedetei 2:17) Isten elküldte a Szentlelket, Aki ma is munkálkodik a világban, keresi azokat, akiknek nyitott a szíve a Teremtő felé: érthetővé teszi a Bibliát, hitet, bűnbánatot támaszt, bűnbocsánatot adva békességet kínál, személyessé teszi az evangéliumot. Ugyanúgy cselekszik, ahogy Jézus megígérte.

Érezted már azt a nyomasztó érzést, amikor a magány hatalmába keríti az embert? Amikor egyedül vagy a terheiddel, és nem tudod őszintén elmondani a problémáid valakinek, mert senki sem kíváncsi rád, vagy nincs idejük meghallgatni. Lehet, hogy egyedül maradtál a félelmeiddel, a kérdéseiddel, akkor is magányosnak érzed magad, ha sokan vesznek körül. Talán kevésnek, értéktelennek látod az életed, úgy gondolod, hogy mások megvetnek téged, nem vagy elég fontos a számukra. Lehet, hogy a sok negatív érzés miatt teljesen bezárkóztál, és árvának érzed magad? Jézus szavai neked szólnak ma: "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." Hívd a Szentlélekistent, bízd rá magad, engedd, hogy betöltsön, és meggyógyítsa az életedet! Legyen számodra élő a pünkösd ünnepe!